Bolletje Kruidnoten Thuisverkiezing | Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden voor De Kruidnoten Thuisverkiezing

Algemeen:

 1. In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
  1. Bolletje: Bolletje B.V. gevestigd op Turfkade 9, 7602 PA Almelo
  2. Deelnemer: eenieder die zijn gegevens invult om een proefpakket te ontvangen.
  3. Bedenkers van de smaken: de in december 2019 gekozen finalisten van Bolletjes Kruidnoten Challenge. Hun gegevens zijn bij Bolletje bekend.
  4. Actievoorwaarden: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de Actie.
  5. Actie: De Kruidnoten Thuisverkiezing, waarin Bolletje de consument oproept om zich aan te melden voor een proefpakket met daarin Red Velvet en Hazelnoot Praliné Crunch kruidnoten. Ook zitten hier instructies bij om online je mening door te geven over de smaken, om zo een winnende smaak uit te kunnen roepen, welke uiteindelijk vanaf september 2020 door Bolletje verkocht gaat worden.
 2. Door aan de Actie deel te nemen verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden.
 3. Werknemers van Bolletje evenals de agentschappen die bij deze Actie betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 4. Bolletje behoudt zich het recht voor om een prijs niet aan de winnaar uit te reiken, bijvoorbeeld in geval van het vermoeden van onregelmatigheden, misbruik en fraude en overtreding van bepalingen van deze voorwaarden. In dat geval wordt er een nieuwe winnaar gekozen.
 5. De Bedenkers van de smaken hebben Bolletje bij het inzenden van hun smaak toestemming gegeven om de ingezonden smaak te ontwikkelen en de winnende smaak op de markt te brengen als product. Alle kosten en opbrengsten hierdoor zijn voor Bolletje. De Bedenkers kunnen hier geen rechten aan ontlenen.
 6. Indien de Deelnemer jonger dan 13 jaar is, dient hij toestemming te hebben van zijn ouders/verzorgers.
 7. Bolletje behoudt zich het recht om niet naar alle Deelnemers een proefpakket op te sturen. Er zullen 10.000 proefpakketten verstuurd worden, op is op.

Deelname

 1. Tussen 20 en 31 mei kan iedereen zich inschrijven via actie.bolletje.nl om in aanmerking te komen voor een proefpakket met Red Velvet en Hazelnoot Praliné Crunch kruidnoten.
 2. Er is een beperkt aantal proefpakketten beschikbaar, op is op.
 3. In het proefpakket zit een persoonlijke code en instructies om online in de periode van 4 tot en met 16 juni je mening door te geven over de smaken Hazelnoot Praliné Crunch en Red Velvet.
 4. De winnende smaak zal in de tweede helft van juni bekend worden gemaakt.
 5. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Prijzen

 1. De winnende smaak zal door Bolletje in productie genomen worden en in 2020 in de Kruidnoten displays van Bolletje aanwezig zijn.
 2. De Bedenker van de winnende smaak ontvangt 20 kilo kruidnoten in de winnende smaak.
 3. De Bedenker van de winnende smaak mag bovendien Bolletje de opdracht geven om 250 kilo kruidnoten in de winnende smaak te doneren aan een door hem gekozen locatie van de Voedselbank.
 4. De verliezende finalisten mag Bolletje de opdracht geven om eventuele restanten van de verliezende smaak doneren aan een locatie van de Voedselbank.

Gebruik gegevens

 1. Alle gegevens die bij deelname ingevuld dienen te worden, dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld. De gegevens worden door Bolletje verwerkt en enkel gebruikt voor de afhandeling van de deelname aan de Actie en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Na afloop van de Actie zal Bolletje de gegevens binnen 3 maanden vernietigen. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze Actie gebruikt, behalve na toestemming van de Deelnemer.

Aansprakelijkheid

 1. Bolletje en de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Bolletje ter beschikking gestelde Actieperiode / prijzen. Bovendien kan Bolletje de ongestoorde werking van actie.bolletje.nl niet garanderen. De Deelnemer aanvaardt dat deelname aan onderhavige Actie voor eigen risico is en realiseert zich de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, waaronder het risico op onderbrekingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
 2. Bolletje, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uit deze Actie voortvloeiende handelingen. Bolletje sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

Diversen

 1. Bolletje behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 2. Bolletje behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 3. Bolletje handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
 5. De relatie tussen Bolletje en de andere partijen is onderworpen aan Nederlands recht en eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank Overijssel.
 6. Indien u een klacht heeft over de Actie kunt u uw klacht indienen via het contactformulier op www.bolletje.nl. Voor meer informatie over de Actie kunt u een e-mailbericht sturen naar consument@bolletje.nl.

Aldus opgemaakt te Almelo, mei 2020

Terug naar de actie


Bolletje.nl bevat naast koekjes ook nog cookies! Deze plaatsen we voor goede werking van de site, analyse- en marketingdoeleinden. Klik je op akkoord? Dan stem je toe dat wij cookies plaatsen. Meer hierover in onze privacyverklaring.